Scroll naar de inhoud
Station woerden
Meer waarde voor Woerden

Spoorzone

De Spoorzone is het gebied gelegen tussen het spoor en de Houttuinlaan. Hier ligt de potentie om Woerden op de kaart te zetten: de zichtlocatie vanaf het spoor vormt het visitekaartje van Woerden en Nieuw-Middelland. Het toevoegen van een nieuwe laan direct langs het spoor biedt de kans om de kavels nieuwe voorkanten te geven en een heldere route te maken. Er is ruimte voor een mix aan functies. Aan de Houttuinlaan ligt een combinatie van wonen op een levendige plint voor de hand. Aan de spoorzijde zijn ook andere functiecombinaties mogelijk, zoals werken en voorzieningen.

Kernbegrippen

  • Stedelijk wonen: hoge dichtheid.
  • Combinatie met (kleinschalig) werken, voorzieningen als onderdeel van het stedelijk woonmilieu.
  • Presenteert zich richting het spoor en Houttuinlaan.
  • Integrale aanpak: clusters of deelgebieden, geen individuele kavels.
  • Gebouwtransformatie niet mogelijk, enkel herontwikkeling.
  • Parkeren uit het zicht, bij voorkeur collectieve parkeeroplossingen.
  • Kansrijke doelgroepen o.a.: starters, senioren, een- en tweepersoonshuishoudens.

 

Station Woerden buitengevel
Oud pand Nieuw-Middelland