Scroll naar de inhoud
Weteringzone
Meer waarde voor Woerden

Weteringzone

De groene kwaliteit van de Jaap Bijzerwetering en het Sluipwijkerpad wordt optimaal benut door een recreatieve route te maken, en adressering van nieuwe bebouwing. De ‘parkway’ Polanerbaan wordt versterkt door begeleidende bebouwing waarbij parkeren uit het zicht is gehaald. Regelmatige doorsteken voor langzaam verkeer tussen de Jaap Bijzerwetering en de Polanerbaan zorgen voor een betere dooradering van het gebied. In de toekomst kan een langzaamverkeersbrug over de Jaap Bijzerwetering ook zorgen voor aansluiting op de bestaande woonbuurt aan de Linschoterweg en een directe verbinding met het station. Op de kop van de Weteringzone is een hoogte-accent mogelijk met een representatieve functie en uitstraling.

Kernbegrippen

  • Groenstedelijk wonen in uiteenlopende dichtheden (afhankelijk van afstand tot station).
  • Kleinschalige en afwisselende bebouwing aan de Jaap Bijzerwetering.
  • Kavelsgewijze ontwikkeling, dus eigen identiteit per kavel mogelijk.
  • Ruimtelijke samenhang langs de Jaap Bijzerwetering en Polanerbaan.
  • Contact tussen het maaiveld en de woningen.
  • Parkeren is niet dominant zichtbaar vanaf Polanerbaan en Sluipwijkerpad.
  • Kans voor exclusieve woonmilieus aan het water.
  • Ruimte voor bijzondere woonconcepten gericht op collectiviteit.
  • Kansrijke doelgroepen: o.a. gezinnen, doorstromers en senioren.
Heinde en ver Woerden
Verkoopster bij haar service