Scroll naar de inhoud
Koppel op een bank
Meer waarde voor Woerden
Omgeving Nieuw-Middelland

Gebiedsfonds ingesteld

Wanneer delen van Nieuw-Middelland veranderen in woongebied, dan zijn daar ook maatregelen in het openbaar gebied voor nodig. Bijvoorbeeld om de inrichting van de openbare ruimte aan te laten sluiten bij de woonfunctie of om verkeersroutes aan te passen en Nieuw-Middelland beter te verbinden met andere delen van de stad. Om deze investeringen mogelijk te maken zijn financiƫle spelregels opgesteld. Onderdeel daarvan is dat er een Gebiedsfonds Nieuw-Middelland is ingesteld. Dit fonds wordt gevuld met onder andere een deel van de exploitatiebijdragen van initiatiefnemers en wordt gebruikt voor de benodigde investeringen in het openbaar gebied. Zo betalen initiatiefnemers mee aan maatregelen in de openbare ruimte. In de Nota reserve Gebiedsfonds Nieuw-Middelland zijn de financiƫle spelregels nader uitgewerkt.

Bekijk de nota gebiedsfonds