Scroll naar de inhoud
luchtfoto
Meer waarde voor Woerden
luchtfoto

Gemeente Woerden en St. Antonius Ziekenhuis onderzoeken haalbaarheid van plannen voor ziekenhuisterrein

De gemeente Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis onderzoeken samen de mogelijkheden om het ziekenhuisterrein in Woerden te vernieuwen. Het onderzoek richt zich op een nieuw medisch/gezondheidscentrum, een woon-zorgcentrum en woningen voor verschillende doelgroepen. Arjan Noorthoek (wethouder gemeente Woerden) en Luc Demoulin (voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis) hebben vandaag hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. Dit is het startsein voor het haalbaarheidsonderzoek.

akkoord
Arjan Noorthoek (links) en Luc Demoulin (rechts)

Centraal staat het voornemen om een nieuw medisch/gezondheidscentrum te bouwen. Luc Demoulin: “De zorg die we als ziekenhuis in Woerden geven, willen we straks bieden vanuit een nieuw en modern medisch/gezondheidscentrum. De manier waarop we zorg geven verandert snel. Mensen hoeven minder vaak naar het ziekenhuis, omdat steeds meer patiënten zorg dichterbij of thuis kunnen krijgen, ondersteund door thuismonitoring. We werken ook steeds meer samen met andere zorgaanbieders omdat ziekenhuiszorg niet altijd de best passende zorg is. Bovendien willen we de impact op het milieu terugbrengen. Dit alles vereist een nieuwe huisvesting, met een meer flexibele inrichting en gebruik van duurzame materialen. Een toekomstbestendig gebouw waar onze patiënten gemakkelijk hun weg vinden en wat tegelijk een prettige werkplek is voor onze medewerkers.”

Wonen en woon-zorgcentrum
Het initiatief voor de vernieuwing van het ziekenhuisterrein omvat meer dan het medisch/gezondheidscentrum. Het terrein biedt ook ruimte voor woningen. Bijvoorbeeld voor ouderen, met mogelijkheid voor extra zorg en voorzieningen. Zo kunnen zij veilig en prettig langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast kunnen er woningen komen voor bijvoorbeeld gezinnen, starters en jongeren.
Arjan Noorthoek (wethouder Nieuw-Middelland): “Er liggen hier veel kansen. Dit deel van Nieuw-Middelland kan een prettige plek worden waar zorg, welzijn en wonen samenkomen. We zien dat het Antonius wil investeren om de zorg voor lange tijd te garanderen voor Woerden. Wij werken daar als gemeente graag aan mee. Het betekent ook een verdere vernieuwing van het gebied. Dat is van grote betekenis voor de ontwikkeling van Nieuw-Middelland.”

Zorg op de juiste plek
Voor het zorgaanbod in regio Woerden werkt het St. Antonius samen met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen (Hagro Woerden), verpleeg-, verzorging- en thuiszorgorganisaties (VVT’s) Fundis en Careyn, RegiozorgNu en Altrecht (GGZ), evenals met de gemeente voor het sociale domein.
Het doel is dat patiënten in het medisch/gezondheidscentrum terecht kunnen voor onder meer policonsulten, diagnostiek en diensten zoals een apotheek en opticien. Voor een operatie of behandeling met een opname kunnen patiënten naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht en vanaf 2035 in Utrecht*.

Volgende stappen
De gemeente en het St. Antonius Ziekenhuis werken nu eerst samen de uitgangspunten voor het ziekenhuisterrein verder uit. Het gaat dan om het programma voor zorg, welzijn en wonen, maar ook om de ruimtelijke ontwikkeling van het terrein. Het is onder andere aan de gemeenteraad om deze uitgangspunten vast te stellen.
Daarna volgt een ontwerp. Het plan is om het nieuwe medisch/gezondheidscentrum naast het oude te bouwen, zodat patiënten in het huidige gebouw terecht kunnen tot het nieuwe klaar is. Zo hebben patiënten en medewerkers zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden en kan het geven van zorg gewoon doorgaan. Het St. Antonius Ziekenhuis streeft ernaar om het nieuwe centrum eind 2027 in gebruik te nemen.

Inloopbijeenkomsten later dit jaar
Het St. Antonius Ziekenhuis en gemeente Woerden organiseren later dit jaar inloopsessies over de plannen. Hier kunnen inwoners uit de regio Woerden meer toelichting krijgen en hun vragen stellen. Meer informatie hierover volgt.