Scroll naar de inhoud
Koppel op een bank
Meer waarde voor Woerden

Voorontwerp bestemmingsplan Houttuinlaan 3 nu ter inzage

Vanaf donderdag 9 april 2020 ligt voor vier weken het voorontwerp bestemmingsplan ‘Houttuinlaan 3’ ter inzage. Dit betreft het perceel van het voormalige kantoor van vakbond FNV. In het plan worden maximaal 265 appartementen gerealiseerd, bestaande uit zes appartementengebouwen en een parkeergebouw. De ruimte tussen de gebouwen wordt zoveel mogelijk groen ingericht.
Omdat het huidige bestemmingsplan geen woningbouw toestaat op de locatie is er voor deze nieuwe ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan nodig.

Van 9 april 2020 tot en met 6 mei 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Het plan en bijbehorende relevante stukken zijn te vinden op de website van de Gemeente Woerden.

In november 2019 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Middelland-Noord vastgesteld. Hierin staat dat de komende jaren Middelland-Noord wordt getransformeerd naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt. De structuurvisie is hier te vinden.