Scroll naar de inhoud
Meer waarde voor Woerden

Meer waarde voor Woerden

Ambitie

De ambitie is om Nieuw-Middelland te ontwikkelen tot een gemengd stedelijk woongebied. Een gebied met een duurzaam karakter dat ruimte biedt aan gevarieerde woningtypen en daarmee een plek wordt waar verschillende doelgroepen komen te wonen. De ligging van Nieuw-Middelland zorgt ervoor dat de nadruk ligt op de vorming van een levendig stedelijk woonmilieu.

Afhankelijk van de geleidelijke ontwikkeling van bedrijvigheid naar woonfuncties, kan Nieuw-Middelland op termijn plek bieden aan circa 1800 tot 2400 nieuwe woningen. Bij een dergelijke omvang horen ook voorzieningen voor de nieuwe bewoners. Naast de bestaande voorzieningen in de binnenstad en in andere delen van Woerden, dragen nieuwe voorzieningen zoals horeca, kleinschalige werkunits, maatschappelijke voorzieningen (scholen, zorg) en, op termijn, een supermarkt in belangrijke mate bij aan de levendigheid. Zij hebben, net als de openbare ruimte, ook een ontmoetingsfunctie voor de nieuwe bewoners.

 

Over het gebied

Nieuw-Middelland is een gebied van circa 50 hectare in het hart van Woerden. Het gebied kenmerkt zich nu nog door de aanwezigheid van veel bedrijven en kantoren. Een deel van de kantoorgebouwen is verouderd en voldoet niet langer aan de huidige behoefte voor zakelijk gebruik. Ook staan er diverse kantoorpanden leeg. Tegelijkertijd biedt de directe ligging naast een prachtig centrum en NS-station de kans om Nieuw-Middelland tot een nieuw gemengd stedelijk woongebied van Woerden te maken. De ontwikkeling van dit gebied levert daarmee een belangrijke bijdrage om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar woningen in Woerden.

Nieuw-Middelland is een duidelijk herkenbaar gebied binnen Woerden, niet alleen vanwege de omvang maar ook vanwege de ligging. Het gebied ligt direct ten zuiden van de spoorlijn Rotterdam/Den Haag – Utrecht. Nieuw-Middelland is een belangrijke schakel tussen de binnenstad van Woerden en de A12. De ligging nabij de A12 zorgt ervoor dat de grotere steden in de Randstad goed bereikbaar zijn. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Doordat Nieuw-Middelland grenst aan het NS-station van Woerden zijn er uitstekende treinverbindingen naar andere delen van de Randstad.

 

Aantrekkelijk en gemengd

Om van Nieuw-Middelland een aantrekkelijk woon- en werkgebied te maken, zijn in de structuurvisie vier hoofdambities vastgelegd, te weten: Ruimte, Programma, Mobiliteit en Duurzaamheid. Voor ieder van die vier ambities zijn ook drie zogenaamde gebiedsdoelen geformuleerd. In het spinnenwebdiagram zijn die op een rij gezet. Door bij de ontwikkeling van plannen rekening te houden met deze in totaal 12 gebiedsdoelen wordt ervoor gezorgd dat Nieuw-Middelland een aantrekkelijk en gemengd woongebied wordt.

 

Terugblik

De kantorenleegstand, de behoefte aan nieuwe woningen, de verouderde uitstraling en de gunstige ligging van Middelland-Noord nabij het centrum waren aanleiding om dit deel van Middelland te laten transformeren naar nieuw gemengd stedelijk woongebied. Vanaf 2015 heeft de gemeente samen met onder andere de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het kadaster, de Provincie Utrecht, woningcorporatie GroenWest, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW), Ondernemerskring Woerden (OKW) en diverse eigenaren en ondernemers verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Die bijeenkomsten hebben in eerste instantie geleid tot de Ontwikkelingsvisie Middelland die de gemeenteraad in juni 2017 heeft vastgesteld. Daarna is samen met deze partijen ook gewerkt aan de structuurvisie Middelland-Noord die uiteindelijk in november 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.