Scroll naar de inhoud
Koppel op een bank
Meer waarde voor Woerden

26 februari 2024 inloopavond nieuwbouwplan Het Molenkwartier

nieuwbouwplan Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5

Voor de locaties Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5 in Nieuw-Middelland wordt gewerkt aan een plan voor nieuwe woningen. Het gaat om zo’n 20 stadswoningen en 120 appartementen in het plan Het Molenkwartier. Bolton Ontwikkeling is eigenaar van deze beide locaties en organiseert een inloopavond over dit plan voor buurtbewoners en andere belangstellenden.

 

Wanneer?   Maandag 26 februari 2024

Waar?         Hofclub Woerden (Zaagmolenlaan 4)

Hoe laat?    Tussen 19.00 en 20.30 uur.

 

Dit kunt u verwachten van de avond

U kunt impressies bekijken van het plan en een toelichting krijgen. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. Er is geen centrale presentatie, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Op deze avond is er nog geen verkoopinformatie beschikbaar.

 

Wonen in het hart van Woerden

Het Molenkwartier telt ongeveer 120 appartementen en 20 stadswoningen. De appartementen zijn verdeeld in één complex voor huurappartementen en één complex voor koopappartementen. De stadswoningen zijn koopwoningen. Onder de bouwblokken komt een halfverdiepte parkeergarage. Hierdoor ontstaat er tussen de woningen ruimte voor een groen binnenhof.

 

Verdere procedure

Het huidig ontwerp is gemaakt om samen met de gemeente Woerden de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie te onderzoeken.  Na de participatieavond wordt het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan afgerond en voor besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Daarna zal de gemeenteraad besluiten over de vaststelling van het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. Aansluitend daarop worden alle stukken voorbereid voor de procedure die nodig is voor de benodigde (omgevings)vergunning.

 

Kijk ook op de website

Wilt u meer weten over het plan? Kijk dan op www.hetmolenkwartier.nl.