Scroll naar de inhoud
Koppel op een bank
Meer waarde voor Woerden

Belangstelling voor plannen ziekenhuisterrein en medisch/gezondheidscentrum

Eind juni was de eerste inloopbijeenkomst over de plannen voor het ziekenhuisterrein en een nieuw medisch/gezondheidscentrum voor regio Woerden. Het St. Antonius Ziekenhuis en de gemeente Woerden hebben tientallen bezoekers te woord gestaan en uitleg gegeven over de plannen. Het is nog te vroeg om ontwerpen voor het terrein of het gebouw te laten zien. Die volgen in een latere fase.

 

Op dit moment onderzoeken de gemeente en het ziekenhuis of het haalbaar is om het ziekenhuisterrein in Woerden te vernieuwen. Dit onderzoek gaat over een nieuw medisch/gezondheidscentrum, een woon-zorgcentrum en woningen voor verschillende doelgroepen.

 

Vragen

Bezoekers van de inloopbijeenkomst spraken met vertegenwoordigers van het ziekenhuis en de gemeente. Het St. Antonius kreeg onder meer vragen over welke zorg meegaat in het nieuwe gebouw en welke andere zorgaanbieders meegaan. Ook vroegen mensen zich af hoe dit gebouw eruit komt te zien.

 

Het nieuwe medisch/gezondheidscentrum blijft een plek waar inwoners van regio Woerden terecht kunnen voor policonsulten, onderzoek (diagnostiek) en diensten zoals een apotheek. Het streven is om ook een nieuwe huisartsenpraktijk hierin onder te brengen.
Het St. Antonius gaat na de zomer in gesprek met andere zorgverleners op deze locatie over de invulling van het nieuwe medisch/gezondheidscentrum.

 

Vragen aan de gemeente gingen onder meer over welke woningen er komen en wat de planning hiervan is. De bedoeling is dat er verschillende soorten woningen komen. Voor ouderen, maar ook voor starters en/of gezinnen. De precieze invulling en de planning zijn nog niet bekend. Ook waren mensen benieuwd hoe het terrein eruit komt te zien. Meer duidelijkheid daarover komt in een volgende fase. Dit hangt nauw samen met de uitkomsten van de onderzoeken. In ieder geval zal bij de ontwikkeling van het terrein goed rekening worden gehouden met het bestaande groen en water dat zo kenmerkend is voor dit gebied. Verder waren er vragen over parkeren en toegankelijkheid voor fietsers. Dit is een aandachtspunt dat we meenemen in de onderzoeken.

 

Op dit moment is het onderzoek naar de haalbaarheid in volle gang. Zodra er weer nieuws is, volgt er opnieuw een inloopbijeenkomst. Dit kondigen we aan via de lokale media en onze websites.

 

Plannen
Het St. Antonius wil graag een nieuw medisch/gezondheidscentrum opzetten om van daaruit passende zorg te bieden aan inwoners van de regio Woerden. Het huidige gebouw is verouderd en niet duurzaam. Door de veranderingen in de zorg is bovendien een andere opzet nodig, waarbij de verschillende zorgverleners makkelijker kunnen samenwerken. Ook speelt mee dat steeds meer zorg online en thuis bij de patiënt wordt gegeven. Dit is een landelijke ontwikkeling. Daarom is een nieuw gebouw nodig, waar patiënten makkelijk hun weg vinden naar hun zorgverlener en dat ook een fijne werkplek is voor zorgverleners.
Het plan is om naast het bestaande gebouw te bouwen, zodat er zo min mogelijk hinder is en de zorg kan doorgaan.

 

Plan voor woningbouw op ziekenhuisterrein
Het ziekenhuisterrein biedt ook ruimte voor woningen. Ouderen kunnen hier met extra voorzieningen en zorg veilig en prettig langer zelfstandig thuis wonen. Ook is er plek voor bijvoorbeeld starters of gezinnen. Zo kunnen in dit gebied zorg, welzijn en wonen samenkomen.

 

Zie de website van het St. Antonius voor meer informatie