Scroll naar de inhoud
Koppel op een bank
Meer waarde voor Woerden

Nieuw-Middelland verandert: meer levendigheid, meer groen, minder parkeren op straat

Nieuw-Middelland verandert stap voor stap van bedrijventerrein naar een nieuwe levendige woonwijk. Als eerste konden we de bewoners verwelkomen in De Houttuin en De Molenhoek. Daarnaast werken we hard aan plannen voor onder andere Watermolenlaan 1, Zaagmolenlaan 4, Watermolenlaan 4, Houttuinlaan 5 en het terrein van het St. Antonius ziekenhuis. Elders op deze website lees je daar meer over.

 

Meer ruimte om te wandelen, te fietsen, te spelen of elkaar te ontmoeten

De eerste bewoners maken deze veranderingen van dichtbij mee. Dat levert soms (bouw)hinder op, maar je ziet de wijk ook met de dag groeien. Naast de woningbouwprojecten werken we ook aan een nieuwe inrichting van de buitenruimte. De straten hebben nu nog de uitstraling die past bij het bedrijventerrein. Veel asfalt, veel geparkeerde auto’s en weinig groen. De komende jaren willen we dat geleidelijk gaan vernieuwen.

 

In de buitenruimte komt meer ruimte om te wandelen, te fietsen, te spelen of elkaar te ontmoeten. Dat maakt de buurt een stuk aantrekkelijker. Ook komt er meer groen en ruimte voor water. Op die manier willen we de gevolgen van opwarming door het veranderende klimaat verminderen. Ook proberen we zo overlast na een hevige regenbui te voorkomen.

 

Keuzes maken: openbaar vervoer, fiets en deelauto’s

Er is niet onbeperkt ruimte. Keuzes zijn daarom noodzakelijk. Dit staat ook in de structuurvisie van Nieuw-Middelland. Deze heeft de raad in november 2019 vastgesteld. Het station is op loopafstand. Daarmee is de trein vaak een goed alternatief voor de auto. Ook stimuleren we het gebruik van de fiets. Dat is in de eerste projecten onder andere zichtbaar door de gezamenlijke fietsenbergingen op de begane grond. In de komende jaren willen we het fietsnetwerk verder verbeteren. Verder komen er deelauto’s. Bij het project De Molenhoek zijn de eerste deelauto’s geplaatst. Bij toekomstige projecten volgen er meer.

 

Niet meer parkeren op straat

Ruimte voor groen en levendigheid in de straten vinden we belangrijk. Daarom verschuift het parkeren voor bewoners en bezoekers steeds meer naar het eigen terrein. Bij De Houttuin en De Molenhoek is dat al te zien. Daar kunnen bewoners en bezoekers parkeren in de garages die bij deze woningen zijn gebouwd. Het aantal parkeerplaatsen is hier gebaseerd op een berekening van de parkeervraag op verschillende momenten voor zowel bewoners als bezoekers. Ook bij toekomstige projecten geldt: parkeren gebeurt op eigen terrein. De parkeerplekken voor auto’s op straat kunnen dan verdwijnen. Daarmee ontstaat er ruimte voor meer groen in de straten.

 

Onderzoek naar betaald parkeren

We passen de buitenruimte stapje voor stapje aan. De parkeervakken op straat zijn in het verleden gemaakt voor de bedrijven in Nieuw-Middelland. Zolang er een mix is van kantoren en woningen, blijft een deel van de parkeerplekken op straat bestaan. Soms kunnen we een aantal parkeervakken in de straat weghalen bij de oplevering van een nieuw woningbouwproject. De gemeente wil komend jaar de invoering van betaald parkeren onderzoeken. Dit wordt ook genoemd in de vastgestelde parkeervisie voor Nieuw-Middelland. Het gaat dan om een tijdelijke maatregel totdat de straat opnieuw is ingericht en de parkeerplekken zijn vervallen en hebben plaatsgemaakt voor groen. De gemeenteraad neemt hierover in 2024 een nader besluit.