Scroll naar de inhoud
Uitzicht KAS evenementenlocatie
Meer waarde voor Woerden

De Bleek

De Blekerijlaan en de Middellandbaan vormen de twee belangrijkste structuurdragers, waar nieuwe ontwikkelingen of transformaties bijdragen aan een representatief beeld. Gebouwen staan langs deze assen met de voeten in het gras waardoor meer relatie tussen gebouw en omgeving ontstaat. Het gebied vormt in de toekomst een potentiële doorgaande route; hier kan op worden voorgesorteerd door de adressering en oriëntatie te versterken. Kansrijk is een collectieve groenvoorziening, eventueel gekoppeld aan het gemeentehuis, waar zowel toekomstige bewoners als werknemers gebruik van kunnen maken: de buurttuin.

Kernbegrippen

  • Gemengd gebied: bedrijven, kantoren, gemeentehuis, wonen, kinderdagverblijf, etc.
  • Geen ‘traditionele’ woonomgeving.
  • Ruimte voor woonexperiment.
  • Collectieve gebiedskwaliteit ontbreekt op dit moment, een buurttuin is kansrijk.
  • Middelhoge en lage dichtheid naast elkaar.
  • Kansrijke doelgroepen o.a.: pioniers, een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen.
Kas evenementenlocatie
Artiest in zijn atelier